Nabbi

35 kulörer från samma tillverkare som PhotoPearls. Observera att några kulörer överlappar mellan båda sortimenten.

Följande kulörer är unika för Nabbi:

2, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 50 & 57. Samt även Glow in the Dark, Stripe, Guld & Silver.

Följande kulörer finns i både vanliga Nabbi och PhotoPearls, och har samma nummer:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24 & 27

Nabbi

Aktiva filter